Specjalizacje

postępowania oraz sprawy związane z realizacją procesów inwestycyjnych oraz obrotem nieruchomościami
umowy handlowe
postępowania windykacyjne
zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym, administracyjnym i arbitrażowym
tworzenie spółek handlowych oraz pozostałe zagadnienia korporacyjne
prawo pracy
postępowanie upadłościowe