Publikacje

Gazeta Prawna;
nr 37/2001"Niedozwolone ograniczenia w nabywaniu nieruchomości" nr 24/2001 "Ograniczenia tylko wyjątkowo" nr 6/2001 "Zwolnienia podatkowe jako forma pomocy publicznej dla przedsiębiorstw", nr 114/2000 "Pomoc publiczna w UE", nr 81/2000 "Otwarty rynek pracy w tzw. sprawie Bosmana", nr 54/2000 "Porozumienia dystrubucyjne między przedsiębiorcami",

Unia Europejska:
Miesięcznik Informacyjny; marzec 2000 -"Ochrona konsumenta", kwiecień 2000 - "Dostosowanie prawa spółek", czerwiec 2000 - "Komisja kontra Microsoft", Lipiec 2000 "Elektroniczny podpis"

Publikacje CIE/UKIE:
Eurobiuletyn Integracja; "Ochrona konsumenta" (wrzesień 1999 r.), "Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej" (grudzień 2000 r.),

Opracowanie broszur: "Konkurencja z wyjątkami", "Handel nieruchomościami w Unii Europejskiej", "Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej"
Tygodnik Powszechny nr 26/2001 "Dwa strachy nad Odrą", nr 41/2001 "Europejska wokanda",


 


Wykształcenie


Doświadczenie zawodowe

Publikacje