Obsługa prawna

Moja Kancelaria świadczy pomoc prawną w szerokim zakresie, choć oferta Kancelarii skierowana jest głównie do małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach posiadanego doświadczenia wraz z współpracownikami oferuję usługi w zakresie prowadzenia spraw sądowych oraz reprezentacji przez organami administracji publicznej, tworzenie umów, pomoc w negocjacjach, przygotowywanie regulacji wewnętrznych przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie prawa pracy.

Posiadamy doświadczenie w szczególności obrocie prawnym związanym z nieruchomościami oraz budownictwem. Dodatkowym atutem jest znajomość ram instytucjonalnych Unii Europejskiej, doskonała znajomość reguł prawa konkurencji oraz procesu upadłościowego. Moja Kancelaria stale współpracuje z kancelarią doradztwa podatkowego. Ponadto współpracuje z innymi kancelariami prawnymi z terenu Katowic, Rudy Śląskiej, Rzeszowa oraz Warszawy.

Preferowanym modelem współpracy jest umowa oparta o wynagrodzenie wyliczone według stawek godzinowych, aczkolwiek możliwe jest ustalenie odrębnych reguł współpracy odpowiadających Państwa potrzebom. Zachęcam do zapoznania się z zamieszczonym niżej wzorem umowy a także do współpracy z moją Kancelarią.

Umowa Godzinowa
Umowa Zastępstwo Procesowe